Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który świadczy, że firma w sposób należyty i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Wszelka firma, która generuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu